Personel Devam Kontrol Sistemi

Personel Devam Kontrol Sistemi

PDKS Devam Kontrol Sistemi

PDKS olarak kısaltılan “PDKS Personel devam kontrol sistemi”, şirket ve fabrika gibi yerlerde personelin giriş ve çıkış zamanlarını kaydeden ve elde edilen kayıtlar hakkında günlük, haftalık ve aylık raporlar oluşturulmasına imkan sağlayan sistemlerdir. İnsan iş gücünü en aza indirerek kayıtların daha doğru tutulmasına yardımcı olan PDKS, şirket ve çalışanların daha iyi performans göstermesini sağlar.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinin Bölümleri

PDKS Personel devam kontrol sistemi genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; yazılım yani bulut tabanlı PDKS ve donanımdır. Yazılım kısmı, şirketlerin çalışma yapısına entegre edilir. Muhasebe programları ile senkronize edilmiş olan bir dijital ortamda personel ile ilgili veriler raporlanır. Donanım kısmı ise yazılım kısmı ile bağlantılı olarak çalışan yüz tanıma, parmak izi ve kart okuyucu gibi cihazlardan oluşur.

Personel Devam Kontrol Sistemi

PDKS Sistemlerinin Kullanım Amaçları

Personel devam kontrol sistemleri fabrikalar, kamu kurumları ve özel şirketlerde görevli personelin mesai sürelerinin eksiksiz olarak hesaplanmasına yardımcı olur. Bu sistemlerin kolay bir kullanıma sahip olması, personel bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Böylece personel çalışma ve maaş hesaplamaları pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin; personele ait normal mesai, fazla mesai, işe geç geliş ya da işten erken çıkışların yanı sıra izin veya raporlu olma gibi durumlar otomatik olarak takip edilebilir ve rapor halinde alınabilir.

PDKS Personel Devam Kontrol Sistemi Kullanım Alanları

PDKS Personel devam kontrol sistemi bütün sektörlerde ve kurumlarda kullanılabilir. Okul, fabrika, hastane, kamu kurumu, ofis ve otel gibi birçok alanda PDKS’den etkin bir şekilde yararlanılabilir. Böylece, yüzlerce veya binlerce insanın giriş-çıkış kayıtları hızlı ve kolay bir şekilde tutulabilir.

Personel sayısı fazla olan ve vardiyalı çalışma sisteminin uygulandığı işletmelerde, PDKS sayesinde giriş-çıkış kayıtlarını pratik bir şekilde tutmak mümkündür. Ayrıca, farklı yerlerde tesisi bulunan işletmelerdeki personel giriş ve çıkışları bu yöntem sayesinde hatasız bir şekilde kayıt altına alınabilir. Diğer yandan, özellikle kamu kurumlarında güvenliğin sağlanması açısından da PDKS kullanımı etkin bir yöntemdir.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinin Avantajları

Personel devam kontrol sistemleri iş yükünü azaltan ve giriş-çıkış kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlayan teknolojik bir çözümdür. Böylece eksik veya hatalı bilgi girişi sonucunda ortaya çıkan yanlış hesaplamalar önlenmiş olur. Personel puantaj ve maaş hesaplamaları doğru yapılacağı için personel ve işletmenin verimliliği artar.